^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Oznam

Riaditeľka MŠ v Plevníku -Drienovom a zriaďovateľ MŠ Obec Plevník-Drienové v zastúpení starostu obce Miroslavom Kremeňom oznamuje rodičom, že z dôvodu pretrvávajúcich rekonštrukčných prác v rámci projektu : „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ a OÚ Plevník-Drienové“ , v záujme bezpečnosti detí a zvýšenej náročnosti základných prevádzkových podmienok materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní na chod materskej školy školský rok 2020/2021 začne

7.septembra 2020/t.j. pondelok
v čase od 6.30 – 15.30 hod.

Deti si prinesú podpísané prezuvky, náhradné oblečenie do skrinky v prípade „nehody“, pyžamko, ochranné rúško a nové deti prefotený preukaz poistenca. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.