^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Prevádzka a zamestnanci

Zriaďovateľ:                  
Obec Plevník-Drienové
Počet tried MŠ:   
2
Počet detí k 15.9.2022:  
47
Počet predškolákov: 
18
Prevádzka MŠ:      
od 6:30 hod. - 16:00 hod.
Počet zamestnancov:
10

 

Pedagogickí zamestnanci:
Adriana Živná
riaditeľka MŠ
Ďurišová Alena 
učiteľka MŠ
Kremeňová Katarína
učiteľka 
Mgr. Bednárová Anna
učiteľka 
   
Prevádzkoví zamestnanci:
 
Tarabová Ľubica 
vedúca školskej jedálne
Čerňanová Marta 
hlavná kuchárka
Pajgerová Jana 
pomocná kuchárka
Prášková Lenka 
prevádzkový zamestnanec kuchyne
Ďurkechová Monika
školníčka
Adamcová Kamila
prev.zamestnanec
Buntová Zuzana zastupujúca učiteľka počas MD

 

 

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.