^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

2%

2% z dane

Ak sa budete rozhodovať o 2% vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!
Spolupracujeme s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre materskú školu a Vaše deti.

Prečo vôbec darovať 2%?
Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu materskú školu.

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba: 


AK STE ZAMESTNANEC

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:
           Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
             
  Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina        
              IČO: 37900706        
             
  Právna forma: Nadácia
 1. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte do 30.4.2023 našim triednym učiteľkám. Zanesieme ich za vás na príslušný daňový úrad. V prípade, že Vyhlásenie na daňový úrad zanesiete sami, odovzdajte nám jeho kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2023 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.
 3. Doplňte tieto identifikačné údaje:
           Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
     
          Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
     
          IČO: 37900706
     
          Právna forma: Nadácia

Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2024) na príslušnom daňovom úrade. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadácii odovzdajte našim triednym učiteľkám, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2023 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:

            Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
   
        Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
   
        IČO: 37900706
   
        Právna forma: Nadácia

 1. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2023), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadácii) odovzdajte našim triednym učiteľkám, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Nadácia Spoločne pre región prevedie všetky získané príjmy na sponzorský účet našej materskej školy a môže nám prispieť aj peniazmi naviac.

Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte :

 • ● modernizáciu edukačných pomôcok ●    vybavenie exteriéru MŠ

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú zveľaďovať prostredie a zabezpečovať pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.