^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Úhrada stravného

Príspevok na stravovanie uhrádzajú stravníci bezhotovostne mesačne vopred, najneskor do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na číslo  účtu SK 48 0200 0000 0016 4680 4555.

Pri platbe je potrebné zadať VS, ktorý dostane pri odovzdaní zápisného lístka.

Čas výdaja stravy:

desiata:

pre deti MŠ o 9:00  hod.

Obed:

pre deti MŠ o 11:45 hod.

pre deti ZŠ od  12:15 do 13:30 hod.

Olovrant:

pre deti MŠ okolo 14:30 hod.

 

Odhlasovanie z obeda:

Žiaci ZŠ sú povinní odhlásiť sa z obeda v čase neprítomnosti  v škole. Môžu tak urobiť deň vopred, alebo do 8.00 hod. ráno   osobne alebo telefonicky /č.t 0904 628 502/. V prípade, že sa žiak v prvý deň viacdennej neprítomnosti nestihne odhlásiť, môže obed prevziať do obedára rodič alebo ním poverená iná osoba.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.