^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Poplatky za stravu

Stravník

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo - 2. finančné pásmo

Spolu  náklady na nákup potravín

Príspevok  na  režijné náklady

Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

Platba za jeden deň (réžia a doplatok na nákup potravín)

Desiata

Obed

Olovrant

MŠ denná

- dieťa MŠ)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,15

0

1,60

MŠ denná

- dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,15

1,20

0,40

MŠ poldenná 

0,36

0,85

 

1,21

0,15

0

1,36

MŠ poldenná

(s dotáciou)

0,36

0,85

 

1,21

0,15

1,20

0,16

Žiak prvého stupňa ZŠ

-

1,15

-

1,15

0,15

1,20

0,10

Žiak druhého

stupňa ZŠ

-

1,23

-

1,23

0,15

1,20

0,18

Zamestnanec MŠ, ZŠ, OÚ

-

1,33

-

1,33

1,67

 

3,00

Cudzí stravníci

-

1,33

-

1,33

1,67

 

3,00

Rozdelenie úhrady ceny jedla pre zamestnanca        MŠ a OÚ                   ZŠ                                

Zamestnanec:                                                                  1,15                      1,35                 

Zamestnávateľ:                                                                1,65                      1,65

Sociálny fond:                                                                  0,20                       -

VZN obce Plevník-Drienové č.1/2019 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania pri MŠ Plevník-Drienové nadobúda účinnosť 1.9.2019.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.