^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Školská jedáleň pri MŠ

Vedúca školskej jedálne: Ľubica Tarabová
mobil: 0904 628 502
tel.: 4382165
Hlavná kuchárka: Marta Čerňanová
Pomocná kuchárka: Jana Pajgerová
Prevádzkový zamestnanec ŠJ: Lenka Prášková

Základné informácie:

Školská jedáleň sa nachádza v areáli materskej školy. Stravovacie služby poskytuje deťom MŠ, žiakom ZŠ  a zamestnancom MŠ, ZŠ a obecného úradu. Obec Plevník-Drienové, ako zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

DSC04487DSC04488DSC04490

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.