^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020

Materská škola, 018 26 Plevník- Drienové 255

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020

   Riaditeľka Materskej školy v Plevníku- Drienovom oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v zmysle s § 3  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z . z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a v zmysle novely školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť od 01.septembra 2015, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods.2, v ktorej sa menia termíny konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky a následne i podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy.

/Žiadosti sú dostupné na Web. sídle MŠ a v materskej škole./

 

Termín zápisu:   14. máj  2019  t .j. utorok

Miesto:               riaditeľňa MŠ

Čas:                    od 8.00 hod. – 16.00 hod.

 

Žiadosti  o prijatie dieťaťa do materskej školy, môžu predkladať rodičia

tých detí, ktoré k 01.septembru 2019 dovŕšia 3. rok svojho veku.

Súčasťou žiadosti je i predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.