^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Aktivity na prácu s deťmi, množstvo nápadov, inšpirácií, pracovných listov , projekty, ktoré priebežne dopĺňame /každý týždeň podľa tém, ktoré máme naplánované  v ŠkVP Janka Hraška

Aktuálne informácie k zápisu do MŠ na školský rok 2020/2021

Ďalej  dávame na vedomie :

Tí, ktorí ste sa rozhodli podporiť našu MŠ a máte pripravené papiere k poukázaniu 2% daní z príjmov, vhoďte ich do schránky OÚ na bráne.

ĎAKUJEME

Výchovno –vzdelávacia činnosť v MŠ je prerušená od 30.marca 2020 do odvolania.

Začíname s realizáciou projektu „Zníženia energetickej náročnosti budov MŠ a OÚ Plevník –Drienové“ v rámci ktorého budeme vymieňať okná, radiátory, elektrinu, strechu, zatepľovať budovu, dávať vzduchotechniku ...

Poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť rodičom pri riešení rôznych výchovno –vzdelávacích problémov prostredníctvom mailovej komunikácie alebo telefonicky / nájdete tu v kontakte

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.