^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Prevádzka a zamestnanci

Zriaďovateľ:                  
Obec Plevník-Drienové
Počet tried MŠ:   
2
Počet detí k 1.9.2018:  
48
Počet predškolákov: 
21
Prevádzka MŠ:      
od 6.15 hod. - 16.00 hod.
Počet zamestnancov:
10

 

Pedagogickí zamestnanci:
Kardošová Ľubica 
riaditeľka MŠ
Ďurišová Alena 
učiteľka MŠ
Mičúchová Dagmar 
učiteľka 
Ciprichová Emília 
učiteľka 
   
Prevádzkoví zamestnanci:
 
Tarabová Ľubica 
vedúca školskej jedálne
Čerňanová Marta 
hlavná kuchárka
Pajgerová Jana 
pomocná kuchárka
Prášková Lenka 
prevádzkový zamestnanec kuchyne
Ďurkechová Monika
školníčka
Adamcová Kamila
prev.zamestnanec

 

kolektiv

 

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.