^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Príspevky na stravovanie

Príspevky na stravovanie pre školský rok 2016/2017  sú nasledovné:

stravníci od 2-6 rokov:    
  desiata:   
0,26 €
  obed:       
0,64 €
  olovrant: 0,22 €
  spolu:  
1,12 €
stravníci ZŠ:    
od 6 – 11 rokov: 0,95 €
  od 11 – 15 rokov: 1,01 €
     
zamestnanci ZŠ   1,12 €
zamestnanci MŠ a obecného úradu: 
  0,92 €
dôchodcovia (nad 70 rokov):   2,00 €
cudzí stravníci:   
  2,50 €
Pre žiaka, ktorého zákonný zástupca je poberateľom
dávky v hmotnej núdzije výška príspevku:
 

0,00 €

rodič dieťaťa MŠ platí:   0,13 €
Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.