^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Projekty

Realizácia úloh projektov:

Evička nám ochorela

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Respiračná trieda

Chceme dýchať čistý vzduch

Starostlivosť o ústne zdravie

Adamko hravo - zdravo

Environprojekt Janka Hraška

Póla radí deťom

Úlohy projektuv plánujeme plniť kontinuálne s výchovno - vzdelávacím procesom v školskom vzdelávacom programe "HRAVO - zdravo s Jankom Hraškom" prepracovanom na podmienky našej MŠ so zameraním najmä na:
  • primárnu prevenciu pred chorobami - čo robiť, aby som neochorel (aby som si uchoval zdravie)
  • upevňovať psychické zdravie detí - primárna prevencia
  • upevňovať fyzické zdravie, telesný a pohybový rozvoj detí – zvyšovať odolnosť organizmu proti negatívnym vplyvom.
  • prevencia pred dopravnou nehodovosťou
  • oboznamovanie s cudzím jazykom ANGLICKÝ JAZYK
Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.