^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Dňa 25. januára 2011 sa uskutočnila v Bratislave v hoteli Bôrik prvá prezentácia v rámci turné v Slovenskej republike organizovaná Európskou chartou bezpečnosti cestnej premávky. Jej sídlo je v Španielsku – Barcelone. Prezentácie sa zúčastnili : z Európskej komisie pani Mária Teresa Sanz- Villegas, projektová manažérka Bezpečnosti cestnej premávky a pani Andrea Elscheková- Matisová, vedúca zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Za SR Štátny tajomník Ministerstva dopravy Ing. Ján Hudacký a Peter Matúška, vedúci oddelenia BECEP MDVRR SR a tajomník rady vlády SR pre BECEP.

image (1)image (5)

Európska charta bezpečnosti na cestách je súčasťou Akčného plánu bezpečnosti na cestách, ktorý pred šiestimi rokmi spustila Európska komisia s ambicióznym cieľom znížiť počet smrteľných nehôd na európskych cestách. Charta zahŕňa spoločnosti, verejné orgány a združenia. Okrem významných inštitúcii a organizácií na Slovensku boli dňa 25.januára 2011 prijatí noví signatári / napr. Autoklub Slovakia Assistance,s.r.o., SHELL Slovakia,s.r.o., Slovenský Červený kríž, Slovnaft,a.s., U. S. Steel Košice, spol.s.r.o. ... / na základe svojich projektov, ktoré schvaľovala Európska komisia. Medzi úspešnými bol i projekt Materskej školy v Plevníku- Drienovom, ako JEDNEJ Z DVOCH MŠ zo Slovenska / riaditeľku MŠ oslovili zástupcovia z Barcelony- na základe výsledkov práce v oblasti dopravnej výchovy, aby ich prepracovala do podoby projektu a predložila komisii na posúdenie /. Riaditeľka materskej školy Ľubica Kardošová prevzala v spolupráci s p. učiteľkou Emíliou Ciprichovou z rúk Štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR a zástupkyne Európskej komisie schvaľovacie dekréty. Projekt zaväzuje celý kolektív MŠ na nasledujúce tri roky, že budú vo výchovno- vzdelávacom procese venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti cestnej premávky s využívaním vhodných pomôcok, dopravného ihriska MŠ, či spoluprácu s Policajným zborom v Považskej Bystrici... Toto uznanie v rámci EÚ je jedným z nadštandartov, ktoré ponúka MŠ deťom a ich rodičom.

image (2)image (3)image (4)image (6)image (7)image (8)image (9)image (10)

 

 

 

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.